• De koren
  • Seniorenkoor Wy dogge ús bêst, Heerenveen

Seniorenkoor Wy dogge ús bêst, Heerenveen

Wy dogge us best 

Home

Wy dogge ús bêst is een gemengd, vierstemmig, seniorenkoor.
De leeftijd van de koorleden is vanaf vijftig jaar tot ruim in de tachtig jaar.
Ons uitgangspunt is: "Zingen houdt je jong". Het koor bestaat sinds 1957 en telt momenteel ruim zesenveertig leden, verdeeld over zeventien sopranen, twaalf alten, negen tenoren en acht bassen. Iedere donderdagmiddag wordt er, van 14.00 tot 16.00 uur, op een gezellige, maar se-rieuze manier gerepeteerd, in het kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5 te Heerenveen.
Het koor geeft regelmatig concerten in serviceflats, verzorgings-, verpleeghuizen en op uitnodi-ging in o.a.: Heerenveen, Sneek, Lemmer, Gorredijk, Akkrum en Wolvega.
Ook doet ons koor jaarlijks mee aan de uitvoering van de federatie van zangkoren in de gemeente Heerenveen. Ons optreden duurt gemiddeld 1,5 uur, waarin ook plaats is voor onze solozanger en een piano intermezzo. Wij  hebben een veelzijdig repertoire en zingen ondermeer in het: Nederlands, Fries, Engels, Duits, Afrikaans, Russisch en Japans.

Bestuur/muziekcommissie 

Voorzitter: Hessel Brandenburg tel. 0513 653304                  
Secretaris: Hennie v. Ens tel. 0513 689135    
Penningmeester: Sjaak Verbeek tel. 0513 684867    
Public Relation: Jaap Woudstra tel. 0513 622799    
Bibliothecaris: Geertje Oosterloo tel. 0513 688145    

 

Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken.
Het beleid is er op gericht om:

  •  het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen
  •  zorgen voor de juiste verdeling van muziekstukken
  •  er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft dat zijn / haar inbreng belangrijk is
  •  evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning

Muziekcommissie

Akky Holtrop, Geertje Oosterloo en Anton Ripassa

 

Dirigent  Lars Mulder

Onze dirigent, Lars Mulder, werd geboren op 18 februari 1973 te Delfzijl. Van 1992 tot 1999 volgde hij een opleiding aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Hij studeerde compositie bij Alex Manassen, piano bij Ben Smits en klavecimbel bij Chris Farr.  Van 1999 tot 2014 was hij werkzaam als engraver en product- editor bij muziekuitgeverij Hal Leonard MGB (voorheen De Haske). Daarnaast dirigeerde hij diverse koren in Friesland. Hij werkte mee aan verschillende koorprojecten en was bestuurslid van de federatie van zangverenigingen in Heerenveen. Als pianist is hij een veelgevraagd begeleider van koren, solisten en orkesten. momenteel werkt Lars Mulder aan een aantal nieuwe composities voor piano.

Begeleiding:    Piano

Behalve dirigent is Lars ook pianist/begeleider.

Agenda

Evt. data van onze uitvoeringen/optredens vindt u op de algemene kalender

Contact

Hebt u vragen over ons koor met betrekking tot een evt. lidmaatschap, of wilt u ons uitnodigen om uw jaarlijkse feestavond te komen opluisteren, dan kunt u terecht bij onze secretaris: Hennie van Ens, tel. 689135