Introductie Koren

In de gemeente Heerenveen zijn ongeveer dertig koren en koor-organisaties. 

Deze koren zijn zeer uiteenlopend voor wat betreft repertoire, samenstelling, ambitie en bekendheid. Het zijn amateurverenigingen. Van alle bestaande koren zijn 7 koren lid van de Federatie van Zangkoren van de gemeente Heerenveen.

De meeste zangers beoefenen de zangkunst uit pure liefhebberij en genieten van de wekelijkse repetities en de gezelligheid tijdens en na afloop van de verenigingsactiviteiten.

Via regelmatige optredens wordt het resultaat van de inspanningen ten gehore gebracht aan donateurs, familie, vrienden en bekenden. Veel koren verzorgen ook optredens op festivals en bv. op uitnodiging in verzorgingshuizen.

Bent u op zoek naar een geschikt koor, maar weet u niet welke? De diverse kerstuitvoeringen bieden u de gelegenheid om een aantal koren, die bij de Federatie zijn aangesloten, te be-luisteren. De data van deze uitvoeringen vindt u in de agenda. Het kan ook zijn dat u een koor wilt uitnodigen voor een festival of optreden. Op deze site presenteren de leden van de Federatie Heerenveen zich kort.